Köp inte Tamiflu via internet

den 2 mars 2006

I samband med att fågelinfluensan har nått Sverige vill Läkemedelsverket varna för de "kampanjerbjudanden" av Tamiflu som finns på svenskspråkiga webbplatser. Läkemedelsverket ser allvarligt på lättillgängligheten av läkemedlet Tamiflu via Internet och avråder bestämt från att köpa receptbelagda läkemedel på Internet.

Det finns ingen garanti för att de läkemedel man får är felfria. Det är alltid en risk att köpa läkemedel från obekanta internetapotek eftersom det förekommer en omfattande försäljning av förfalskade läkemedel i världen. De läkemedel som säljs har inte undergått någon kontroll, och kan innehålla i stort sett vad som helst. Det har förekommit beslag av rena sockerpiller, likväl som tabletter som innehåller helt andra läkemedel än vad förpackningen anger.

Ett annat skäl till att inte använda Tamiflu utan läkarordination är att all felaktig användning av läkemedel mot virusinfektioner ökar risken för att motståndskraftiga virusstammar uppkommer.

Läkemedelsverket rekommenderar allmänheten att köpa sina läkemedel via Apoteket.

Tamiflu är receptbelagt och godkänt för behandling av influensa A och B hos vuxna och barn från 1 års ålder. Tamiflu är även godkänt för förebyggande behandling mot influensa A och B hos vuxna och barn från 1 års ålder. Tamiflu är generellt sett inget alternativ till vaccination mot influensa. Det man i nuläget vet om läkemedlets effektivitet är baserat på deras användning vid icke pandemisk influensa (typ A och B) och huvudsakligen hos friska vuxna.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies