Läkemedelsverket inväntar ytterligare fakta från Nobel Biocare

den 25 oktober 2006

Läkemedelsverket utreder tandimplantatet Nobel Direct. Nobel Biocare har meddelat att de under första veckan i november kan komplettera utredningen genom att sammanställa fullständiga tvåårsdata ur den pågående prospektiva studien. Läkemedelsverket har i dag bestämt att invänta de data som presenteras under nästa vecka innan beslut fattas i det aktuella tillsynsärendet.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies