Läkemedelsverket utreder riskerna med tramadol

den 24 november 2006

Läkemedelsverket utreder sedan en tid riskerna med tramadol med särskilt fokus på beroendeutveckling. Utredningen ser också över möjligheterna att narkotikaklassa substansen.

Läkemedlen som innehåller tramadol (till exempel Tradolan, Nobligan, Tiparol) är godkända för behandling av måttlig till svår akut och kronisk smärta.

Läkemedelsverket publicerade nyligen en rapport om tramadol med beskrivningar av beroende och missbruk. I rapporten finns också information om utsättningsreaktioner.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies