Läkemedelsverkets granskning av läkemedelsförpackningar

den 19 maj 2006

Att läkemedelsförpackningar är tydligt märkta gör att förväxling och feldoseringar kan undvikas. Läkemedelsverket lägger därför ner ett stort arbete på att granska hur läkemedelsförpackningar är märkta.


 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies