Lanacrist avregistreras

den 30 januari 2006

Lanacrist kommer att avregistreras på företagets begäran. Lanacrist kan ersättas av Digoxin eller Lanoxin.

AstraZeneca har beslutat upphöra med marknadsföringen av Lanacrist och informerar i dagarna hälso- och sjukvården om situationen. Lanacrist kan ersättas av Digoxin AstraZeneca som används vid samma medicinska indikationer och innehåller samma aktiva substans. Digoxin AstraZeneca tillhandahålls i samma beredningsformer och styrkor som Lanacrist, injektionsvätska 0,25 mg/ml och tabletter 0,25 respektive 0,13 mg. På marknaden finns även en oral lösning digoxin, Lanoxin 50 mikrogram/ml, vilken tillhandahålls av GlaxoSmithKline.

Även om Lanacrist och Digoxin AstraZeneca tillhandahålls i samma styrkor är produkterna inte utbytbara och halten digoxin i plasma bör kontrolleras vid byte eftersom en liten förändring av plasmakoncentrationen kan ha betydelse för den enskilde patienten.

AstraZeneca beräknar att Lanacrist injektionsvätska kan tillhandahållas till och med mars 2006 och tabletterna på 0,25 resp 0,13 mg till maj respektive juli 2006.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies