Marknadsföring av Artro Silium bedöms vara olaglig

den 30 januari 2006

Angående annonsering om ”fantastiskt botemedel mot artros” – ”Artro Silium”. Under de senaste månaderna har annonsering förekommit i ett stort antal tidningar för en produkt kallad ”Artro Silium”. Produkten sägs innehålla ”organiskt kisel” och sägs ge omedelbar smärtlindring och återuppbygga det nedslitna brosket utan att ha några biverkningar. Det är Läkemedelsverkets bedömning att försäljningen av produkten strider mot gällande lagstiftning.

Läkemedelsverket vill upplysa om att den aktuella produkten inte på något sätt har testats eller godkänts av Läkemedelsverket. Försäljningen strider mot läkemedelslagen. Det är okänt vilka effekter eller bieffekter preparatet har eller vad det innehåller.

Av annonserna framgår inte vilket företag som ligger bakom produkten, vilket strider mot marknadsföringslagen. Man hänvisar endast till adressen ”Artro Silium, U 325, 202 29 Malmö”, vilket är en så kallad utlandsboxadress. Detta betyder att företaget sannolikt bedriver sin verksamhet från något annat land.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies