Nationell informationstjänst om fågelinfluensan - 020-20 20 00

den 3 mars 2006

Fågelinfluensan ger upphov till många frågor. Genom ett samarbete mellan åtta statliga myndigheter ska det nu bli lättare för medborgarna att få svar genom ett 020-nummer.

Den som har frågor om fågelinfluensan behöver nu bara känna till ett enda telefonnummer: 020-20 20 00. Numret går till en myndighetsgemensam informationstjänst om fågelinfluensan.

För närvarande går det att ringa till numret på vardagar mellan kl. 8.00 och 20.00. På lördagar och söndagar är öppettiderna kl. 10.00 till 15.00.

Den som ringer numret får svar direkt om frågan är enkel. I andra fall förs frågan vidare till rätt myndighet.

De åtta myndigheterna som står bakom tjänsten förutom Läkemedelsverket är:

  • Jordbruksverket
  • Statens Veterinärmedicinska Anstalt
  • Socialstyrelsen
  • Krisberedskapsmyndigheten
  • Arbetsmiljöverket
  • Smittskyddsinstitutet
  • Livsmedelsverket

Det är Krisberedskapsmyndigheten som har hållit samman arbetet med att ta fram den gemensamma informationstjänsten.

OBS! Ringer du från utlandet måste du använda +46 771 44 20 00.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies