Nobel Biocare förtydligar uppgifter om tandimplantatet Nobel Direct

den 10 oktober 2006

Inom ramen för Läkemedelsverkets utredning om tandimplantatet Nobel Direct har Läkemedelsverket i dag haft ett möte med Nobel Biocare. Mötet kom till på begäran av Nobel Biocare och gav företaget tillfälle att förtydliga sina tidigare lämnade uppgifter. Uppgifterna kommer nu att vägas in i det beslut rörande tandimplantatets säkerhet som Läkemedelsverket avser att fatta under oktober månad 2006.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies