Ny blankett: Ansökan om nedsättning eller befrielse från årsavgift

den 12 oktober 2006

Nu finns blanketten ”Ansökan om nedsättning eller befrielse från årsavgift” tillgänglig på Läkemedelsverkets webbplats. Ansökan kan göras för godkända läkemedel som marknadsförs i Sverige. Nedsättning eller befrielse från årsavgift kan inte beviljas för parallellimport, generika eller för centralt godkända läkemedel.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies