Ny föreskrift om blodverksamhet

den 25 oktober 2006

Den 30 oktober 2006 träder Läkemedelsverkets föreskrifter om blodverksamhet i kraft. I samband med detta ska ansökan om att fortsätta bedriva blodverksamhet skickas till Läkemedelsverket senast den 1 november 2006.

Den 30 oktober 2006 träder Läkemedelsverkets föreskrifter om blodverksamhet i kraft. Samtidigt upphävs Läkemedelsverkets allmänna råd (LVFS 1997:7) om god tillverkningssed för blod- och plasmaferescentralers framställning av blodkomponenter som används som råvara för läkemedelstillverkning.

I samband med detta ska ansökan om att fortsätta att bedriva blodverksamhet skickas till Läkemedelsverket senast den 1 november 2006.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies