Ny föreskrift underlättar utländska veterinärers yrkesutövning i Sverige

den 19 juni 2006

En ny föreskrift, LVFS 2006:10, gör det möjligt för veterinärer som annars tjänstgör i andra medlemsstater inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EU-länderna samt Norge Island och Lichtenstein) att föra in mindre mängder läkemedel för sin yrkesutövning i Sverige. En veterinär som vanligen tjänstgör i Sverige får också möjlighet att återinföra läkemedel som inte har förbrukats efter tjänstgöring inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.


 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies