Ny instruktion till Apoteket AB avseende utbytbarhet och kalenderförpackningar

den 7 juni 2006

Läkemedelsverket har beslutat att förtydliga instruktionen till Apoteket AB avseende utbytbarhet och kalenderförpackningar.

Läkemedelsverket anser att en kalenderförpackning kan bytas mot en annan kalenderförpackning om övriga kriterier för utbytbarhet är uppfyllda. En kalenderförpackning får däremot inte bytas ut till icke kalenderförpackning utan patientens samtycke.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies