Ny läkemedelsvärdering/ monografi - Champix (vareniklin)

den 24 november 2006

Champix är ett nytt läkemedel indicerat vid rökavvänjning hos vuxna.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies