Ny läkemedelsvärdering/ monografi Acomplia

den 11 oktober 2006

Acomplia (rimonabant) är ett nytt slags läkemedel mot fetma och övervikt. Liksom för övriga läkemedel mot övervikt/fetma är det bara en mindre andel av behandlade patienter som får en relevant viktnedgång.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies