Ny läkemedelsvärdering/ monografi Suboxone

den 20 november 2006

Suboxone innehåller de aktiva substanserna buprenorfin och naloxon. Läkemedlet är godkänt för ersättningsbehandling vid heroinberoende, där det ska vara en del av ett medicinskt, socialt och psykologiskt rehabiliteringsprogram.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies