Ny tillståndsgivande myndighet för vissa hälsofarliga varor

den 5 maj 2006

Läkemedelsverket har varit tillståndgivande myndighet för vissa hälsofarliga varor. Från och med den 1 maj 2006 överförs detta ansvar till Statens Folkhälsoinstitut.

Alla ansökningar om tillstånd och undantag från tillståndsplikt för vissa hälsofarliga varor kommer att hanteras av Statens Folkhälsoinstitut.

De företag som idag har giltiga tillstånd som Läkemedelsverket har utfärdat behöver inte förnya sina tillstånd under gällande giltighetstid. När det blir dags att förnya tillstånd ska ansökan däremot skickas till Statens Folkhälsoinstitut.

Statens Folkhälsoinstitut kommer att ge ut en föreskrift med samma innehåll som Läkemedelsverkets föreskrift LVFS 2005:7.

För mer information från Statens Folkhälsoinstitut, kontakta Sara Ullman, telefon 08-566 135 00. För frågor till Läkemedelsverket, se kontaktinformationen till höger.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Kontakta oss

För mer information, kontakta:

 

Externa länkar

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies