Nya gemensamma rekommendationer för användning av läkemedelsavgivande stent

den 11 december 2006

Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och Svenska Cardiologföreningen går nu ut med nya gemensamma rekommendationer för användning av läkemedelsavgivande stent i hjärtats kranskärl.

Vid behandling av förträngningar i hjärtats kranskärl har läkemedelsavgivande stent jämfört med metallstent visats ge bättre skydd mot återinsjuknande med behov av nya kranskärlsingrepp. Under hösten 2006 framkom dock misstankar om större risk för blodproppsbildning vid läkemedelsavgivande stent. Den 5 oktober 2006 gick därför Socialstyrelsen och Läkemedelsverket ut med ett gemensamt uttalande om att sjukvården, i avvaktan på ytterligare kunskap, bör vara återhållsam med insättandet av läkemedelsavgivande stent.

Svensk rapport visar på mindre risk för återförträngning samt liten riskökning för död

I samband med amerikanska läkemedelsverkets (FDA) hearing 7 – 8 december har ytterligare information presenterats. I flera studier framkommer en liten risk för blodproppsbildning vid användning av alla typer av stent. Risken för blodpropp i metallstent kommer tidigare men med läkemedelsgivande stent senare efter ingreppet. I de kontrollerade studierna som omfattar särskilda patientgrupper (c:a 5000 patienter) framkommer dock efter 4 års uppföljning inga skillnader avseende död eller hjärtinfarkt.

I det svenska kvalitetsregistret för ballongvidgning av kranskärl (SCAAR) som omfattar samtliga patienter finns mer än ett års uppföljning av cirka 20 000 patienter under den tid som läkemedelsavgivande stent har använts. Även i detta material finns en betydande minskning av risken för återförträngning och behovet av nya kranskärlsingrepp. Vid jämförelse av de två stenttyperna finns dock en liten ökning av risken för död i gruppen med läkemedelsavgivande stent. Denna riskökning (cirka 0.5 procentenheter per år) ses från ett halvt år till uppföljningstidens slut, som är tre år.

Gemensamma rekommendationer från Socialstyrelsen, Läkemedelsverket och Svenska Cardiologföreningen

  • Med anledning av denna nya information rekommenderas därför fortsatt återhållsamhet med användning av läkemedelsavgivande stent. Användningen bör begränsas till patienter med kraftigt ökad risk för återförträngning eller hos patienter där effekten av återförträngning förväntas bli särskilt allvarlig eller där andra behandlingsalternativ saknas. 
  • För att förebygga blodproppsbildning vid alla typer av stent används läkemedlet klopidogrel (Plavix) i kombination med ASA (acetysalicylsyra). Vid behandling med metallstent rekommenderas i dag kombinationsbehandlingen under minst en månad och vid behandling med läkemedelsavgivande stent under minst 3 – 6 månader. Kombinationsbehandlingen innebär dock en något ökad risk för blödning. Därför bör läkemedelsavgivande stent undvikas hos patienter med ökad blödningsrisk. Kombinationsbehandlingen bör utsträckas till ett år hos patienter med läkemedelsavgivande stent om läkemedlen tolereras väl. Det är också viktigt att betona att kombinationsbehandlingen inte bör avbrytas utan kontakt med behandlande hjärtläkare.
  • Socialstyrelsen kommer att komplettera de Nationella Riktlinjerna för Hjärtsjukvård med nya riktlinjer om stentbehandling under första halvåret 2007.

 

Lennart Philipson, Läkemedelsverket
Christina Kärvinge, Socialstyrelsen
Per Tornvall, Svenska Cardiologföreningen

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Kontakta oss

För mer information, kontakta:

Sven Jakobson,
Läkemedelsverket
018-17 49 55

Birgitta Clarin,
Socialstyrelsen
070-257 81 04

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies