Nya utbytesgrupper för magsyraläkemedel 1 maj

den 28 april 2006

I samband med att Läkemedelsförmånsnämndens (LFN) beslut i genomgången av magsyraläkemedel börjar gälla 1 maj kommer utbytesgrupperna att ändras. De läkemedel som förlorar sin subvention kommer inte längre ingå i utbytet på landets apotek.

Flera läkemedel mot sjukdomar orsakade av magsyra förlorar sin subvention den 1 maj, däribland Losec, Losec Mups, Tagamet och Pepcidin. Det är en följd av den granskning av subventionerna för läkemedel mot sjukdomar orsakade av magsyra som LFN presenterade i januari i år. För att patienten ska få sitt läkemedel subventionerat måste förskrivaren i fortsättningen således skriva ut någon av de övriga produkter som kommer att vara subventionerade även efter 1 maj.

LFN:s beslut innebär också förändringar inom utbytbarhetssystemet. Ett läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmånerna kan inte vara utbytbart mot ett annat läkemedel. Exempelvis kommer Losec inte längre vara utbytbart mot andra produkter som innehåller den aktiva substansen omeprazol.

Nedanstående utbytesgrupper kommer att gälla 1 maj. Det är viktigt att poängtera att utbytesgrupperna kontinuerligt förändras utifrån avregistreringar samt nytillkomna produkter varför listan uppdateras regelbundet.

Omeprazol enterokapsel/ tablett 10 mg Omeprazol enterokapsel/ tablett 20 mg Omeprazol enterokapsel/ tablett 40 mg
Omeprazol Arrow Losec (parallellimport, Medartuum) Omeprazol Arrow
Omeprazol BMM Pharma Omeprazol Arrow Omeprazol Merck NM
Omeprazol Merck NM Omeprazol BMM Pharma Omeprazol Sandoz
Omeprazol ratiopharm Omeprazol Merck NM
Omeprazol Sandoz Omeprazol Paranova
Omeprazol ratiopharm
Omeprazol Sandoz

 

Ranitidin Brustablett 150 mg Ranitidin tablett 150 mg Ranitidin tablett 300 mg
Artonil Artonil Artonil
Inside Brus Ranitidin Hexal Ranitidin Hexal
Ranitidin Recip Ranitidin Merck NM Ranitidin Merck NM
Ranitidin Sandoz

 

Utbytesgrupper för cimetidin tablett 200 mg, 400 mg och 800 mg samt cimetidin injektionsvätska 100 mg/ml upphör eftersom endast en produkt (Acinil) återstår i respektive grupp. Likaså upphör utbytesgrupperna för famotidin tablett 20 mg och 40 mg då endast en produkt (Famotidin Hexal) återstår i respektive grupp.

Utbytesgrupper för rabeprazol tablett 10 mg och 20 mg (Pariet) upphör eftersom samtliga produkter i dessa grupper förlorar sin subvention.

Följande produkter försvinner från utbyteslistan 1 maj som en konsekvens av LFN:s beslut:
 

Substans Produkt Styrka Berednings-form Företag
Cimetidin Tagamet 200 mg Tablett GlaxoSmithKline AB
Cimetidin Tagamet 400 mg Tablett GlaxoSmithKline AB
Cimetidin Tagamet 800 mg Tablett GlaxoSmithKline AB
Cimetidin Tagamet 100 mg/ml Injektions-vätska GlaxoSmithKline AB
Cimetidin Tagamet 400 mg Tablett Paranova Läkemedel AB
Famotidin Pepcidin 20 mg Tablett Merck Sharp & Dohme AB
Famotidin Pepcidin 40 mg Tablett Merck Sharp & Dohme AB
Famotidin Famotidin Stada 20 mg Filmdragerad tablett STADApharm AB
Famotidin Peptan 20 mg Tablett Orifarm AB
Famotidin Peptan 20 mg Tablett Orifarm AB
Omeprazol Losec Mups 10 mg Enterotablett AstraZeneca AB
Omeprazol Losec Mups 20 mg Enterotablett AstraZeneca AB
Omeprazol Losec Mups 40 mg Enterotablett AstraZeneca AB
Omeprazol Losec Mups 20 mg Enterotablett Orifarm AB
Rabeprazol Pariet 10 mg Enterotablett Janssen-Cilag AB
Rabeprazol Pariet 20 mg Enterotablett Janssen-Cilag AB
Rabeprazol Pariet 10 mg Enterotablett Orifarm AB
Rabeprazol Pariet 20 mg Enterotablett Orifarm AB
Ranitidin Zantac Brus 150 mg Brustablett GlaxoSmithKline AB
Ranitidin Zantac Brus 150 mg Brustablett Cross Pharma AB
Ranitidin Zantac Brus 150 mg Brustablett IVAX Scandinavia AB
Ranitidin Zantac Brus 150 mg Brustablett Orifarm AB
Ranitidin Zantac 150 mg Tablett GlaxoSmithKline AB
Ranitidin Zantac 300 mg Tablett GlaxoSmithKline AB
Ranitidin Ranitidin Alpharma 150 mg Tablett Alpharma
Ranitidin Ranitidin Alpharma 300 mg Tablett Alpharma
Ranitidin Ranitidin Medartuum 150 mg Tablett Medartuum AB
Ranitidin Ranitidin Medartuum 300 mg Tablett Medartuum AB
Ranitidin Ranitidine Ranbaxy 150 mg Tablett Meda AB
Ranitidin Ranitidine Ranbaxy 300 mg Tablett Meda AB
Ranitidin Ranitidin Stada 150 mg Filmdragerad tablett STADApharm AB
Ranitidin Ranitidin Stada 300 mg Filmdragerad tablett STADApharm AB
 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies