Överkänslighet mot povidon

den 27 oktober 2006

Povidon är en polyvinylpolymer som används som stabiliseringsmedel i många läkemedel och hudvårdsprodukter. Generellt har man hittills ansett povidon vara atoxiskt och överkänslighet anses vara mycket ovanligt, även om enstaka fall har beskrivits i litteraturen.

Fallbeskrivning

En åttaårig pojke med pollenallergi reagerade med rhinokonjunktivit, generell urtikaria och andningssvårigheter 10 minuter efter att han intagit Alvedon (paracetamol) oral lösning. Han förbättrades dock snabbt efter behandling med adrenalin, syrgas och Betapred (betametason) på akutmottagningen. Tidigare hade han medicinerat med Alvedon stolpiller utan problem. Han hade däremot reagerat med andningsbesvär på Fludent (natriumfluorid) tabletter och Kåvepenin (penicillin-V) tabletter, samt med utslag och klåda i hårbotten efter att ha använt hårgelé. På grund av pollenallergin medicinerade han med Zyrlex (cetirizin) tabletter. Detta byttes på Apoteket till Cetirizin IVAX utan problem. Vid nästa tillfälle fick han istället Cetirizin Copyfarm, och regerade då med andningsbesvär.

Diskussion

Gemensamt för samtliga preparat som pojken reagerat mot (Alvedon, Fludent, Kåvepenin samt Cetirizin Copypharm) är innehållet av povidon (polyvinylpyrrolidon, PVP). Vid utredning på allergimottagning med pricktest påvisades reaktion mot två typer av povidon (med olika molmassa) som ingår i medicinska produkter (K25 och K30). Reaktionen mot povidon i en koncentration av 0,001 % var lika kraftig som för standard histamintest. En beskrivning av det aktuella fallet kommer att publiceras i en dermatologisk
tidsskrift (1).

Povidon är en polyvinylpolymer som används som stabiliseringsmedel i många läkemedel och hudvårdsprodukter. Povidon förekommer ofta i emulsioner och lösningar, men kan även förekomma i tabletter. I Sverige ingår povidon i cirka 1 500 godkända produkter. Sedan årsskiftet ingår povidon inte längre i Alvedon oral lösning (2). I det svenska biverkningsregistret SWEDIS återfinns 42 rapporter om biverkningar kopplade till  antimikrobiella, antioxidations- och stabiliseringsmedel. Ingen av dessa rapporter berör povidon som misstänkt substans.

Generellt har man hittills ansett povidon vara atoxiskt och överkänslighet anses vara mycket ovanligt, även om enstaka fall har beskrivits i litteraturen. Ett fall gäller en 37-årig man som reagerade med bland annat urtikaria och dyspné 20 minuter efter injektion av mepivakain och parametasonacetat i knäet.

Provokationstest två månader senare var negativ för mepivakain, men positiv för povidon (2).

Ett annat fall liknar vårt aktuella fall, och rör en nioårig pojke som vid två tillfällen inkommit till akutmottagning på grund av anafylaxi (3). Vid det första tillfället hade han intagit ett läkemedel innehållande flubendazol. Han reagerade då efter fem minuter med angioödem, urtikaria, dyspné, hypotension och takykardi, vilket utvecklades till hjärtstillestånd och koma. Vid nästa tillfälle, tio minuter efter lokal applikation av en lösning med povidonjod, fick han urtikaria, angioödem och inspiratorisk stridor. Vidare utredning med bl.a. pricktest påvisade allergi mot povidon. 

En tredje rapport beskriver en 32-årig man som tio minuter efter intag av ett paracetamolinnehållande preparat utvecklade urtikaria, angioödem, hypotoni och takykardi (4). Han hade tidigare intagit andra läkemedel med paracetamol utan problem. Vid utredning kunde man bland annat i serum påvisa specifika IgE-antikroppar mot povidon.

Sammanfattning

Vi har beskrivit ett fall av dokumenterad allergi mot det i många läkemedel ingående ämnet povidon. Man har hittills ansett povidon vara atoxiskt och inte framkalla allergier. Det aktuella fallet belyser att överkänslighet kan förekomma i enstaka fall, och utgöra ett problem vid förskrivning av både originalprodukter och generika.

 

Illustration: receptblankett

Det pekar på betydelsen av att den förskrivande läkaren signerar i rutan ”Får ej bytas ut” om misstänkt allergi föreligger vid förskrivningstillfället.

 

 

Referenser

  1. Bergendorff O, Hansson C. Urticaria and anaphylaxis to povidone in a paracetamol preparation. J Eur Acad Derm Venereol, 2006 (in press)
  2. Fass.se (sökning 2006-06-13)
  3. Gonzalo Garijo MA, Duran Quintana JA, Bobadilla Gonzalez P, et al. Anaphylactic shock following povidone. Ann Pharmacother. 1996 Jan;30(1):37–40.
  4. Pedrosa C, Costa H, Oliveira G, et al. Anaphylaxis to povidone in a child. Pediatr Allergy Immunol. 2005 Jun;16(4):361–2. 
  5. Ronnau AC, Wulferink M, Gleichmann E, et al. Anaphylaxis to polyvinylpyrrolidone in an analgesic preparation. Br J Dermatol, 2000 Nov;143(5):1055–8.
 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies