Profylax mot och reversering av blödning orsakad av antivitamin-K (AVK)-läkemedel

den 13 januari 2006

Behandlingen med AVK-läkemedel är komplicerad på grund av läkemedlens smala terapeutiska fönster och behovet av individualiserad behandling.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies