Rapportering av SUSAR:s till Läkemedelsverket

den 13 oktober 2006

Om ansvarig sponsor rapporterar SUSAR:s elektroniskt till EV-databasen har denne fullgjort sin rapporteringsskyldighet. Papperskopior av SUSAR:s behöver inte längre skickas till Läkemedelsverket. Om sponsor vill upphöra med pappersrapportering ska detta meddelas till Läkemedelsverkets biverkningsenhet via e-post till biv.central@mpa.se. Ange företagsnamn och kontaktperson med tillhörande telefonnummer. 

Läkemedelsverket kommer under en övergångsperiod att ta emot papperskopior av SUSAR:s, men pappersrapportering till Läkemedelsverket fråntar inte sponsor ansvaret att elektroniskt rapportera SUSAR:s till EV-databasen. När övergångsperioden slutar kommer Läkemedelsverket att informera detta.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies