Receptfria läkemedel till livsmedelsproducerande djur kan bli receptbelagda

den 22 december 2006

Läkemedel till livsmedelsproducerande djur som i dag är receptfria kan komma att receptbeläggas från och med september 2007. Läkemedelsverket kommer dock att kunna medge undantag för de läkemedel som ur konsumentsäkerhetsaspekt är tillräckligt ofarliga för att inte kräva receptbeläggning.

Alla läkemedel för livsmedelsproducerande djur ska enligt artikel 67 i EG:s läkemedelsdirektiv 2001/82 vara receptbelagda från och med 1 januari 2007. I ett nytt direktiv, 2006/130/EG, anges dock  kriterier för undantag från läkemedelsdirektivets krav på receptbeläggning. Undantag kan medges för de läkemedel som ur konsumentsäkerhetsaspekt är tillräckligt ofarliga för att inte kräva receptbeläggning. Läkemedel till livsmedelsproducerande djur som i dag är receptfria kommer om undantag inte medges att bli receptbelagda from september 2007.

I januari 2007 återkommer Läkemedelsverket med information om hur vår bedömning av läkemedlens receptstatus ska ske.

Europeiska kommissionens bestämmelser om receptbeläggning av läkemedel har införlivats i svensk lagstiftning genom 7 kap. i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2006:11) om godkännande av läkemedel för försäljning m.m. Läkemedelsverket kommer under våren/sommaren 2007 att införliva även kriterierna för receptfrihet i direktiv 2006/130/EG i svensk lagstiftning.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies