Risken för hjärt-kärlbiverkningar hos antiinflammatoriska och smärtstillande läkemedel (NSAID)

den 13 september 2006

Media uppmärksammar i dag risken för hjärtkärlsjukdom vid intag av antiinflammatoriska och smärtstillande läkemedel (NSAID) på grund av data som förs fram i en artikel som förhandspublicerats i JAMA (Journal of the American Medical Association). Speciellt intresse knyts till data angående diklofenak som finns i till exempel Voltaren, Diklofenak/Diklonfenac och Eeze. Dessa data kommer, liksom övrig tillgänglig dokumentation, att noggrant värderas inom det EU-samarbete som sedan tidigare pågår för att följa upp säkerheten för NSAID-läkemedel. Uppföljningen gäller både coxiber, dit exempelvis Celebra och det avregistrerade Vioxx hör, och övriga NSAID:s, dit till exempel diklofenak räknas.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies