Säkerhetsvarning angående blodsockermätare

den 7 april 2006

Vissa serier av blodsockermätare som levererats på den svenska marknaden är ställbara att visa plasmaglukosvärdet som mg/dL i stället för mmol/L. Valet av felaktig sort kan oavsiktligt göras av patienten t.ex. i samband med manuell justering av datum och tid. Användare som har råkat/råkar ut för detta har fått/får sina mätare uppgraderade eller utbytta.

I Sverige har diabetesvården fastlagt att bestämningar av blodsocker skall presenteras som molära koncentrationer (mmol/L). Tillverkarna har levererat valmöjligheten på grund av att det saknas en global standard. Bland annat har USA och vissa EU-länder viktskoncentrationen som standard (mg/mL).

Resultat uttryckta i mg/dL är 18 gånger högre än de uttryckta i mmol/L. Normalvärdet för den molära koncentrationen (mmol/L) presenteras med en (1) decimal att jämföras med viktskoncentrationen som presenteras som heltal utan decimal, t.ex. normalvärdet 7.3 mmol/L  =  131 mg/dL.

Decimalkommat är utformat som en punkt (.) och kan vid nedsatt syn eller bristande uppmärksamhet missas. En diabetiker som är van att avläsa ett decimaltal kan uppfatta värdet i exemplet som 13.1 mmol/L. Hela mätområdet ger följaktligen ett värde som kan uppfattas som 1,8 gånger för högt vilket kan orsaka allvarlig skada för diabetikern.

Tillverkare har meddelat Läkemedelsverket (enligt LVFS 2001:8) att man byter ut eller uppdaterar sina olåsta/ställbara mätare. Några tillverkare låter även låsa mätaren med standardinställningen mmol/L för den svenska marknaden. Respektive företag hanterar aktiviteterna med relevant produktinformation för aktuella blodsockermätare.

Patienter uppmanas kontakta tillverkarens kundtjänst eller sin läkare/ sjuksköterska om hon eller han har frågor. Kontaktinformationen för tillverkarens kundtjänst finns i bruksanvisningen som medföljde teststickorna eller i användarhandledningen till mätaren.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies