Samtliga ansökningar för växtbaserade naturläkemedel avgjorda

den 30 mars 2006

Den 29 mars godkändes de sista växtbaserade naturläkemedlen, det vill säga naturläkemedel vars aktiva beståndsdelar har sitt ursprung i växtriket. I och med detta har Läkemedelsverket fattat beslut om samtliga frilistade naturmedel. Totalt finns det nu 142 godkända naturläkemedel.

I samband med revisionen av läkemedelslagstiftningen inom EU antogs ett EU-direktiv om traditionella växtbaserade läkemedel den 30 april 2004. EU-direktivet innebär i praktiken att naturmedel inte kan finnas på den svenska marknaden efter det att direktivet har införlivats i svensk lagstiftning. Införlivandet skulle ha skett den 30 oktober 2005 men försenades. En ny svensk lagstiftning beräknas vara klar den 1 maj 2006.

Igår (2006-03-29) godkändes de sista växtbaserade naturläkemedlen för försäljning. I och med detta har Läkemedelsverket nu fattat beslut om samtliga frilistade naturmedel. Totalt finns det nu 142 godkända naturläkemedel.

Med stöd av övergångsbestämmelser i den nya lagstiftningen avvaktas med att fatta beslut om sex stycken naturmedel. Dessa kommer att finnas kvar på marknaden till dess att ansökan om registrering som traditionellt växtbaserat läkemedel inkommit och avgjorts.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies