”Skärp marknadsföringen av antirynkkrämer” anser Konsumentföreningen Stockholm

den 26 juli 2006

Läkemedelsverket välkomnar granskningen av marknadsföring för antirynkkrämer som Konsumentföreningen Stockholm nu rapporterar om. När Läkemedelsverket får rapporten, ska innehållet och de krav som ställs i rapporten granskas och eventuella åtgärder genomföras.

Det är av betydelse för Läkemedelsverket att arbete och resurser prioriteras för att säkerställa konsumenternas hälsa och att endast ofarliga produkter finns tillgängliga på marknaden.


 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies