Uppdaterad patientinformation för Roaccutan

den 28 mars 2006

Nu publiceras en uppdaterad bipacksedel med patientinformation om Roaccutan. Att notera är att patienter rekommenderas att dra ner på intensiv fysisk aktivitet under pågående Roaccutanmedicinering.

Roaccutan är ett läkemedel som sedan början av 1980-talet förskrivits av hudläkare till patienter med svår acne. Detta läkemedel har aldrig varit godkänt i Sverige på grund av de kända fosterskadande effekterna utan förskrivs på så kallad licens. Licens för Roaccutan beviljas i första hand till patienter med svår form av akne med risk för bestående ärr och där tillgängliga läkemedel ej haft effekt.

Roaccutan orsakar mycket ofta biverkningar som är besvärliga men oftast inte av allvarlig karaktär, såsom uttalat torr hud, torra slemhinnor, torra ögon och håravfall. Förhöjda leverprover förekommer liksom förhöjda blodfetter (framför allt triglycerider) och led- och muskelvärk. Olika typer av psykiska reaktioner i samband med Roaccutanmedicinering har också rapporterats från såväl Sverige som andra länder. Läkemedelsverket har vid flera tillfällen informerat om detta.

Sedan tidigare finns produktresumén publicerad på Läkemedelsverkets webbplats med information till sjukvården och allmänheten och nu publiceras en uppdaterad patientinformation. Att notera är att patienter rekommenderas att dra ner på intensiv fysisk aktivitet under pågående Roaccutanmedicinering.

Läkemedelsverket kommer att följa arbetet med framtagandet av EU-gemensam patientinformation för Roaccutan.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies