Utredning om nikotinläkemedel presenterad

den 23 februari 2006

I dag presenterade utredningen om detaljhandel med läkemedel sitt delbetänkande angående försäljning av receptfria nikotinersättningsläkemedel.

Utredningen föreslår att försäljning av dessa läkemedel skall få ske av annan än Apoteket AB. För att få sälja dessa läkemedel föreslår utredningen att tillstånd från Läkemedelsverket krävs. Läkemedelsverket föreslås även få ansvar för tillsynen över dessa försäljningsställen.

Utredningen föreslår att förändringarna i lagstiftningen träder i kraft 1 april 2007.

Läkemedelsverket vill poängtera att:

  • försäljning av dessa läkemedel av annan än Apoteket AB idag inte är tillåten innan eventuella förändringar av lagstiftningen finns på plats.
  • Läkemedelsverket kan enligt gällande regelverk inte behandla ansökningar om tillstånd för detaljhandel. Detaljhandlare som är intresserade av att sälja dessa läkemedel uppmanas att avvakta med att ansöka om tillstånd.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies