Varning för efedrin i Therma Power

den 4 oktober 2006

Läkemedelsverket varnar för användning av produkten Therma Power. Efedrin är ett exempel på skadliga ämnen som man kan komma i kontakt med vid inköp av preparat på Internet.

Therma Power är ett preparat som marknadsförs till svenska kunder av företaget Sublimsport via Internet. Enligt innehållsdeklarationen ingår bland annat efedrin (ur växten Ephedra) i produkten. Efedrin är ett ämne som kan ingå i produkter som säljs för viktminskning och som prestationshöjande medel i samband med träning. Sedan 1 september 2005 klassificeras alla preparat som innehåller efedrin och efedraextrakt som läkemedel. Varor med sådant innehåll som inte är godkända som läkemedel är olagliga att sälja. I Sverige finns inga bantnings- eller prestationshöjande medel med efedrininnehåll godkända som läkemedel. 

Biverkningar av efedrin har vid ett flertal tillfällen uppmärksammats i media, bland annat i samband med dödsfall. Läkemedelsverket har tidigare uppmärksammat på innehåll av efedrin i bantningsmedel och varnat för svåra biverkningar på hjärt-kärlsystemet till exempel som en följd av höjning av blodtrycket. Efedrin kan också ge biverkningar på det centrala nervsystemet som oro, sömnlöshet och darrningar. I Therma Power ingår också koffein. Om efedrin kombineras med andra stimulantia, som till exempel koffein, kan biverkningar uppkomma vid lägre doseringar än för efedrin enbart.

Läkemedelsverket varnar för användning av produkten Therma Power. Efedrin är ett exempel på skadliga ämnen som man kan komma i kontakt med vid inköp av preparat på Internet. Ett analysprojekt pågår för närvarande på Läkemedelsverket i samarbete med Livsmedelsverket för att kartlägga förekomsten av bland annat efedrin i bantningspreparat som säljs via Internet. Publicering av resultaten kommer att ske på verkets webbplats.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies