Varning för köp av Roaccutan via Internetapotek

den 1 november 2006

Läkemedelsverket varnar nu för att Roaccutan marknadsförs på Internetapotek med svenska patienter som målgrupp. Läkemedelsverket avråder bestämt från köp av och medicinering med Roaccutan på egen hand. Läkemedlet har fosterskadande effekter samt även biverkningar av främst psykiatrisk natur.

Roaccutan är ett läkemedel som sedan början av 1980-talet förskrivits av hudläkare till patienter med djup, ärrbildande acne där tillgängliga godkända läkemedel inte har haft effekt. Läkemedlet har fosterskadande effekter och har därför aldrig varit godkänt i Sverige. Också andra biverkningar, främst av psykiatrisk natur som till exempel depression, har uppmärksammats. Produkten får i Sverige endast förskrivas och säljas på så kallad licens, efter särskilt beslut av Läkemedelsverket.

Läkemedelsverket varnar nu för att Roaccutan marknadsförs på ett Internetapotek (sverigesapotek.com) med svenska patienter som målgrupp.

Läkemedelsverket avråder bestämt från köp av och medicinering med Roaccutan på egen hand. Behandling med Roaccutan kräver kontakt med läkare för uppföljning av behandlingsresultatet, biverkningar och laboratorieprover. Kvinnor som ska behandlas med Roaccutan får inte vara gravida när behandlingen inleds. Det ska också följas upp att kvinnor inte blir gravida under behandlingen eller under de två första månaderna efter avslutad behandling.

Övriga läkemedelsmyndigheter i EU har informerats om försäljningen.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies