Viktig information om förväxlingsrisk

den 6 oktober 2006

Risk för förväxling av Atropin NM Pharma injektionsvätska 0,5 mg/ml i 1 ml cylinderampull med Efedrin Merck NM injektionsvätska 50 mg/ml i 1 ml cylinderampull.

Flera incidenter har rapporterats där ovan nämnda injektionsvätskor har förväxlats på sjukhus (’felplock’).

En bidragande orsak är sannolikt att Atropinampuller i gammalt utförande har liknande färgsättning som Efedrinampuller i nytt utförande. Båda läkemedlen har nyligen ändrat namn och utseende.

Atropin NM Pharma har ändrat namn till Atropin Merck NM. Tidigare blågrön färgsättning har ändrats till orange.

Efedrin NM Pharma har ändrat namn till Efedrin Merck NM. Tidigare gul färgsättning har ändrats till grön.

Tidigare horisontella färgband på ampullerna har ersatts av vertikala ’vågade’ band.

Idag kan endast nya förpackningar Atropin/Efedrin med särskiljande färgkodning beställas från grossist. Dock kan det finnas förpackningar i gammalt utförande kvar hos apotek och användare. Vill man minska risken för felhantering i form av förväxling finns möjlighet att returnera gamla förpackningar och få dessa ersatta med nya.

Bilder av gamla respektive nya kartonger och ampuller finns publicerade på Merck NM:s webbplats.
 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies