Viktig ny information om Novastan (argatroban)

den 18 maj 2006

Novastan är nyligen registrerat för behandling av tromboemboliska komplikationer hos patienter med heparininducerad trombocytopeni typ II. Tillståndet är sällsynt och någon nämnvärd försäljning av produkten har ännu inte skett i Sverige.

I doseringsanvisningarna i produktbeskrivningen anges att argatroban påverkar PK-INR värdena så att man vid samtidig behandling med perorala antikoagulantia, till exempel Waran, får högre värden än vad Waranbehandlingen ensamt skulle ge. Enligt ny information stämmer detta dock inte med den testmetodik för PK-INR som huvudsakligen används i de nordiska länderna (s.k. Owren metodik) utan man kan utgå från att PK-INR värdet återspeglar enbart Waraneffekten även om patienten samtidigt behandlas med Novastan. En värdering av den nya informationen sker nu och produktresumén kommer att uppdateras så snart möjligt.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies