Vilseledande marknadsföring av Ephidril

den 3 maj 2006

Under de senaste veckorna har en kraftfull kampanj förekommit i form av oadresserad reklam till hushållen för en produkt kallad Ephidril. Produkten har inte testats eller godkänts av någon myndighet. Det är okänt vilka effekter eller bieffekter preparatet har eller vad det innehåller.

Under de senaste veckorna har en kraftfull kampanj förekommit i form av oadresserad reklam till hushållen för en produkt kallad Ephidril. Produkten sägs innehålla 100 procent naturliga produkter och garantera en viktnedgång på mellan 8 och 12 kg redan från de första 4 veckorna. Enligt reklamen ska viktnedgången åstadkommas genom att man ”vänder på kalorieffekten och skapar en kraftig stimulans av basalmetabolismen, som är ansvarig för fettförbränningen”.

Läkemedelsverket vill upplysa om att Ephidril inte har testats eller godkänts av någon myndighet. Det är okänt vilka effekter eller bieffekter preparatet har och vad det innehåller. Konsumentverket har mottagit anmälan om marknadsföringen av produkten.

Av utskicken framgår att produkten kan beställas från Danshop. Detta företag har tidigare haft kampanjer för bantningsprodukter med vilseledande uppgifter. Företagsadressen är en så kallad utlandsboxadress. Det tyder på att företaget bedriver sin verksamhet från något annat land.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies