Allvarliga överkänslighetsreaktioner av Protelos

den 16 november 2007

Läkemedlet Protelos, som används vid benskörhet, kan orsaka svåra biverkningar som bland annat påverkar huden och inre organ. Om du upptäcker hudförändringar när du använder Protelos ska du genast sluta ta läkemedlet och kontakta sjukvården.

Protelos (strontiumranelat) används vid benskörhet (osteoporos) hos kvinnor som passerat klimakteriet. Efter att Protelos blev godkänt för 3 år sedan har totalt 16 fall av ett allvarligt överkänslighetssyndrom (flera sjukdomstecken som hör ihop) som kallas ”DRESS” rapporterats från hälso- och sjukvården. Två av dessa hade dödlig utgång. Under denna tid har ungefär 570 000 patienter per år behandlats med Protelos. Inga fall har rapporterats i Sverige.

Ett tecken på DRESS är hudförändringar. Om du upptäcker hudförändringar när du använder Protelos ska du genast sluta ta läkemedlet och kontakta sjukvården.

Om DRESS

DRESS står för ”Drug rash with eosinophilia and systemic symptoms”, vilket fritt kan översättas som ”läkemedelsutlöst hudutslag med ökade halter av eosinofiler, en speciell typ av vita blodkroppar och symtom från inre organ”.

Kännetecken på DRESS är hudreaktioner, feber, eosinofili (förhöjda halter av en viss typ av vita blodkroppar), svullna lymfkörtlar och påverkan på inre organ såsom lever, njurar och lungor. Besvären har vanligen upptäckts inom 3–6 veckor efter att behandlingen med Protelos påbörjats. De flesta patienter har blivit bättre när medicineringen med Protelos har avslutats, och när de fått behandling med kortison.

Bipacksedel och FASS-text kommer nu att uppdateras med information om biverkningarna och att Protelosbehandlingen omedelbart skall avslutas om en hudreaktion upptäcks. 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies