Angående Liquid Polibar Plus och risk för krackelering

den 9 februari 2007

Liquid Polibar Plus är ett licensläkemedel som används som kontrastmedel vid colonröntgen. Tillverkarens rekommendation för användande av Liquid Polibar Plus har skickats till de kliniker som beviljats licens för preparatet.

Liquid Polibar Plus har vid vissa tillfällen visat sig krackelera vid undersökning av patienter. Detta problem har även uppkommit vid användning av Mixobar Colon men tycks då inträffa något senare. 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies