Behandling av astma - ny rekommendation

den 20 juni 2007

Astma är ett inflammatoriskt syndrom som orsakar återkommande episoder med andnöd, pipande andning och hosta. Farmakologisk astmaterapi är idag baserad på inhalationsläkemedel, med målet att uppnå full kontroll över sjukdomen.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies