Besvärande biverkningar av förfalskade läkemedel köpta på Internet

den 21 februari 2007

Åtskilliga personer i USA har fått biverkningar efter att ha använt förfalskade läkemedel köpta på Internet. Läkemedelsverket rekommenderar den som har köpt läkemedel på Internet (undantaget Apoteket AB:s hemsida) och fått biverkningar att kontakta sjukvården.

Åtskilliga personer i USA har fått biverkningar efter att ha använt förfalskade läkemedel köpta på Internet. Biverkningarna - andningsvårigheter, muskelkramper och muskelstelhet - var så besvärande att de sökte sjukvård akut.

De förfalskade läkemedlen såldes på Internet under följande beteckningar:

  • Ambien (zolpidem, ett sömnmedel)
  • Xanax (alprazolam, ett lugnande medel)
  • Ativan (lorazepam, ett lugnande medel) 
  • Lexapro (escitalopram, ett antidepressivt medel).

Läkemedelsverket rekommenderar den som har köpt något av dessa läkemedel på Internet (undantaget Apoteket AB:s hemsida) och fått biverkningar att kontakta sjukvården.

Kemiska analyser visade att de ovan nämnda läkemedlen i själva verket innehöll haloperidol, ett medel mot bland annat schizofreni. Haloperidol ska endast ges till patienter under noggrann medicinsk kontroll. Läkemedlet har många vanliga biverkningar: huvudvärk, yrsel, trötthet, depression, rörelserubbningar som till exempel svårigheter att sitta stilla, darrningar och lätt muskelstelhet. Lång tids behandling kan även ge upphov till ofrivilliga rörelser i ansiktet, mun, tunga eller käkar (tardiv dyskinesi).

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Kontakta oss

Björn Beermann, professor och ämnesområdeschef medicinsk information,
telefon: 070 517 46 01

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies