Förändring i Läkemedelsverkets organisation

den 2 januari 2007

Från den 1 januari har Läkemedelsverket en ny indelning i två verksamhetsgrenar: Läkemedel och Medicinteknik.

Från den 1 januari har Läkemedelsverket en ny indelning i två verksamhetsgrenar: Läkemedel och Medicinteknik. Tidigare fanns de tre verksamhetsgrenarna Läkemedel, Läkemedelsnära och Medicinteknik.

Enheten för växtbaserade läkemedel flyttas från den tidigare verksamhetsgrenen Läkemedelsnära till verksamhetsgrenen Läkemedel. På så sätt stärks samarbetet mellan de utredande enheterna. Omorganisationen ger dessutom förutsättningar till en mer rationell styrning och uppföljning av läkemedelsområdet som helhet.

Enheten för Kosmetika och hygienprodukter flyttas till verksamhetsgrenen Medicinteknik. Här kan samverkansfördelar vinnas inom området marknadstillsyn.

Enheten för kontroll av alkohol och narkotika flyttas till verksamhetsgrenen Läkemedel. Här uppstår samverkansfördelar inom områdena tillståndsgivning och tillsyn genom inspektion.

Bakgrunden till omorganisationen är Statskontorets utredning om avgifter och EU-arbete för humanläkemedel, krav på förbättrad ekonomistyrning samt Socialdepartementets begäran om att samla alla läkemedelskategorier inom en och samma verksamhetsgren.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies