Försäljningen av Somadril och Somadril comp rekommenderas upphöra tillfälligt

den 16 november 2007

Eftersom riskerna med de smärtstillande läkemedlen Somadril och Somadril comp bedöms vara större än nyttan rekommenderar den europeiska läkemedelsmyndighetens vetenskapliga kommitté CHMP att läkemedlen tillfälligt ska upphöra att säljas. Du som använder något av läkemedlen bör kontakta din läkare för att diskutera andra behandlingsalternativ.

Den europeiska läkemedelsmyndighetens vetenskapliga kommitté CHMP har rekommenderat att  läkemedel som innehåller den aktiva substansen karisoprodol bör sluta säljas. Karisoprodol är  en narkotikaklassad substans som verkar muskelavslappnande och används för att lindra smärta vid led- och muskelbesvär. Karisoprodol ingår i Somadril och Somadril comp.

Råd till patienter

Tills vidare rekommenderar Läkemedelsverket att du som använder Somadril eller Somadril comp bör:

  • kontakta din läkare för att diskutera vilka andra läkemedel som kan ersätta medicineringen.
  • inte hastigt avbryta behandlingen eftersom detta medför risk för utsättningsbesvär. Kontakta din läkare för diskussion om hur medicineringen ska trappas ned.

Om beslutet

Rekommendationen grundar sig på en förnyad utredning av säkerheten och effekten av karisoprodol. I utredningen granskades bland annat risken för beroendeutveckling och missbruk av karisoprodol, liksom risken för förgiftningar. Eftersom effekten av karisoprodol inte verkar vara bättre än den för andra läkemedel mot led- och muskelsmärtor bedöms risken med karisoprodol vara större än nyttan.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies