Försäljningen av Trasylol tillfälligt stoppad av tillverkaren

den 5 november 2007

Läkemedelsföretaget Bayer har beslutat att tillfälligt stoppa försäljningen av Trasylol (aprotinin). Sjukvårdens kvarvarande lager av Trasylol bör användas endast i utvalda fall efter samråd med koagulationsexpertis.

I slutet av förra veckan stoppades den kanadensiska  BART-studien på grund av en ökad mortalitet i den grupp patienter som behandlats med aprotinin (Trasylol) i samband med operation jämfört med de som antingen fick aminokapronsyra eller tranexamsyra.  För mer information, se länk till höger.

Läkemedelsföretaget Bayer har nu beslutat att tillfälligt upphöra med försäljningen av Trasylol.

De ansvariga för BART-studien analyserar nu studiens data och Läkemedelsverket utreder i samarbete med andra Europeiska myndigheter nytta och säkerhet för Trasylol. I avvaktan på resultatet från utredningen bör sjukvårdens kvarvarande lager av Trasylol inte användas annat än om särskilda skäl föreligger och då  i enlighet med godkänd SPC och i samråd med koagulationsexpertis. 


 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies