Första prototypvaccinet mot pandemisk influensa har förhandsgodkänts

den 11 januari 2007

Nyligen förhandsgodkändes Daronrix, det första prototypvaccinet mot pandemisk influensa. Om en influensapandemi uppstår kommer tillverkaren att ersätta modellvirusstammen i vaccinet med den aktuella pandemivirusstammen. EU-kommissionen kan därefter snabbt godkänna vaccinet så att det blir tillgängligt för vaccination.

Daronrix är det första prototypvaccinet som fått ett förhandsgodkännande av de europeiska läkemedelsmyndigheternas vetenskapliga kommitté.

Eftersom det i nuläget inte är känt vilken influensavirusstam som kommer att orsaka en eventuell pandemi, kan läkemedelsföretagen inte tillverka ett vaccin i förväg.

För att snabbare kunna ha ett färdigt vaccin vid en pandemi har läkemedelsföretaget GlaxoSmithKline tillverkat ett prototypvaccin, Daronrix. Läkemedelsmyndigheterna inom EU har utrett prototypvaccinet enligt en ny europeisk procedur som innebär att prototypvaccinet granskas och godkänns i förhand. Vid en influensapandemi ersätter tillverkaren den nuvarande modellvirusstammen med pandemivirusstammen. Läkemedelsmyndigheterna kan sedan granska och godkänna förändringen av vaccinet mycket snabbare jämfört med om myndigheterna skulle värdera vaccinet i sin helhet.

Daronrix får endast marknadsföras då Världshälsoorganisationen WHO officiellt har deklarerat en pandemi, och kommer inte att finnas tillgängligt innan dess.

EU-kommissionen beslutar om det slutgiltiga godkännandet.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies