Förstärkta varningar för Champix

den 14 december 2007

Varningarna för rökavvänjningsmedlet Champix förstärks.

Den europeiska läkemedelsmyndighetens vetenskapliga kommitté (CHMP) har beslutat att det behövs en förstärkning av befintlig varningstext för läkemedlet Champix när det gäller psykiatriska biverkningar som självmordstankar och självmordsförsök.

Patienter som upplever nedstämdhet under pågående behandling med Champix bör avbryta sin behandling och kontakta sin läkare.

Champix godkändes i september 2006 för rökavvänjning hos vuxna. Produktinformationen innehåller information om psykiatriska biverkningar i samband med rökavvänjning. Efter rapporter om självmordstankar och självmordsförsök hos behandlade patienter har CHMP beslutat att det finns ett behov av att förstärka säkerhetsinformationen i produktresumén (SPC) för Champix. Detta arbete kommer att påbörjas under december månad.

För ytterligare information hänvisas till EMEA:s webbplats - se länk till höger.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies