Fri förskrivning införs inte för Concerta och Ritalin

den 29 november 2007

Läkemedelsverket har beslutat att inte införa fri förskrivningsrätt av narkotikaklassade läkemedel till barn och ungdomar med ADHD.

I oktober 2007 skickade Läkemedelsverket ut ett förslag på remiss om att upphäva de begränsningar som idag finns för förskrivning av narkotikaklassade läkemedel till barn och ungdomar med ADHD.

Förslaget innebar att fri förskrivning av läkemedlen Concerta och Ritalin skulle tillåtas från och med den 1 januari 2008. I dagsläget får dessa läkemedel bara förskrivas av läkare med specialistkompens i barn- och ungdomspsykiatri eller barn- och ungdomsneurologi med habilitering. Läkare med annan specialistkompetens kan endast skriva ut läkemedlen om Läkemedelsverket har beviljat dispens.

Bland annat med anledning av de synpunkter som kommit in från remissinstanserna har Läkemedelsverket beslutat att inte införa fri förskrivning på det sätt som planerats. Läkemedelsverket arbetar nu med att ta fram ett nytt förslag som innebär en viss utvidgning av förskrivningsrätten för de aktuella läkemedlen. Det nya förslaget kommer att skickas ut på remiss före beslut.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies