Harmonisering av periodiska säkerhetsrapporter - PSUR Work Sharing

den 28 augusti 2007

Ett nytt tillvägagångssätt för gemensam bedömning av periodiska säkerhetsrapporter (PSUR) har utarbetats inom EU.

PSURar för samtliga läkemedel med samma aktiva substans bör nu skickas till alla myndigheter där läkemedlet är godkänt vid en gemensamt bestämd tidpunkt.

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies