Inga ändrade rekommendationer för Minifom

den 27 september 2007

Läkemedelsverket har värderat den kunskap som finns om parabener, konserveringsmedel som bland annat används i läkemedlet Minifom, orala droppar. Verket har kommit fram till att det inte finns skäl för restriktioner i användningen.

Parabener används som konserveringsmedel i vissa läkemedel, till exempel i Minifom som används vid spädbarnskolik. Läkemedelsverket har värderat den kunskap som finns om parabener, och konstaterar att det inte finns skäl till restriktioner i användningen av dessa läkemedel, inklusive Minifom, orala droppar.

Det går dock inte att helt utesluta att det finns risker om spädbarn behandlas med höga doser under lång tid med vissa parabener, exempelvis sådan som ingår i Minifom. Spädbarn bör därför behandlas med lägsta möjliga dos under så kort tid som möjligt. 

Läkemedelsverket kommer att verka för att dessa parabener ersätts med andra konserveringsmedel i Minifom.

Läkemedelsverket värdering gjordes sedan det norska Legemiddelverket avrått från okritisk och långvarig behandling med Minifom, orala droppar. Norska Legemiddelverket menar i sin avrådan att vissa parabener kan ha en möjlig hormonpåverkande effekt.

Enligt Läkemedelsverkets värdering finns det inte några studier eller rapporter som visar på biverkningar hos människa av parabener. I vissa studier på djur har höga doser av vissa parabener haft en svag påverkan på hormonnivåer och spermieproduktion. De granskade djurstudierna har en del brister vilket gör bedömningen osäker. 

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies