Läkemedel till livsmedelsproducerande djur blir receptbelagda

den 12 september 2007

Alla receptfria läkemedel till livsmedelsproducerande djur kommer, om inte undantag medges, att bli receptbelagda. Listan över vilka läkemedel som berörs presenteras på Läkemedelsverkets webbplats i månadsskiftet september/oktober.

Läkemedel till livsmedelsproducerande djur ska från och med i år som huvudregel vara receptbelagda. Motivet är framförallt att förbättra säkerheten för konsumenterna när det gäller livsmedel från djur. Ett annat motiv är att minska risken för att parasiter och mikroorganismer ska utveckla motståndskraft (resistens) mot antibiotika och avmaskningsmedel. Läkemedelsverket kan medge undantag för läkemedel som vid receptfri försäljning inte medför några risker i dessa avseenden.

I Sverige finns drygt 30 receptfria läkemedel för livsmedelsproducerande djur som nötkreatur, gris och häst. Merparten av dessa läkemedel är avmaskningsmedel medan en mindre andel är mineral- och vitamintillskott. För de läkemedel till häst som blir receptbelagda kommer receptförskrivning att krävas även om läkemedlet ska användas till hästar som undantagits från livsmedelsproduktion. Läkemedel för sällskapsdjur berörs inte.

Reglerna träder i kraft månadsskiftet september/oktober

Läkemedelsverket arbetar nu med att bedöma vilka läkemedel som uppfyller kriterierna för att få fortsätta säljas receptfritt. I månadsskiftet september/oktober kommer samtliga läkemedel som receptbelagts att presenteras på Läkemedelsverkets webbplats. Eftersom undantagskriterierna är strikta bedömer Läkemedelsverket att en stor andel läkemedel blir receptbelagda.

Övergångsperiod för förpackningar

Läkemedelsverket kommer att medge en övergångsperiod för anpassningen av förpackningarna och den bifogade produktinformationen. Det innebär att det kommer att förekomma receptfrihetsmärkning på receptbelagda läkemedel under en tid efter att beslutet trätt i kraft.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 

Relaterad information

De nya reglerna och kriterier för undantag återfinns i EG:s direktiv och Läkemedelsverkets föreskrifter

   
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies