Läkemedelsverket ökar insatserna mot olaga läkemedelsförsäljning

den 25 januari 2007

I en regeringsrapport beskriver Läkemedelsverket sin verksamhet riktad mot olaga läkemedelsförsäljning under 2006. Läkemedelsverket har bland annat informerat om det växande problemet i seminarier och på myndighetens webbplats, samt agerat mot den olagliga handeln med vitesförelägganden och polisanmälningar.

Läkemedelsverket fick för 2006 i uppdrag av regeringen att öka kunskapen om riskerna med olaglig försäljning av läkemedel och andra produkter inom Läkemedelsverkets ansvarsområde. Uppdraget redovisas i rapporten ”Ökad kunskap om riskerna med olaga försäljning av produkter som faller inom Läkemedelsverkets ansvarsområde” – se länk till höger.

Verksamheten 2006

Under 2006 har Läkemedelsverket agerat mot den olagliga handeln dels efter kontakter med företag och privatpersoner som har anmält ärenden till Läkemedelsverket, dels på eget initiativ. Bland aktiviteterna kan nämnas sex polisanmälningar angående olaglig försäljning av läkemedlen Acomplia (rimonabant) och Tamiflu på Internet, och ingripande med vitesföreläggande mot försäljning av det olagliga potensmedlet Vigor Power.

Läkemedelsverket presenterar kontinuerligt aktuella fall på webbplatsen, och varnar där för riskerna med olaglig Internethandel med läkemedel. Information om riskerna med olaglig läkemedelshandel har även presenterats i seminarier. Ett stort antal artiklar och nyhetsinslag där Läkemedelsverket citeras har dessutom publicerats i massmedia under det gångna året.

Områden i fokus 2007

Under 2007 kommer Läkemedelsverket bland annat att fokusera sitt arbete på bantningsmedel som misstänks innehålla efedrin, kartläggning av kosttillskott och naturläkemedel, potensmedel som eventuellt är spetsade med en läkemedelssubstans, kartläggning av Internetapotek, homeopatika och naturprodukter som medför uppenbara hälsorisker.

Den olagliga läkemedelsförsäljningen ökar i Europa. Utvecklingen är oroande med tanke på de allvarliga hälsorisker som användning av preparaten medför. Ett nytt uppdrag som Läkemedelsverket har fått för 2007 är därför att sprida information om riskerna med den olagliga läkemedelshandeln.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies