Läkemedelsverket sänker avgifter inom läkemedel

den 18 december 2007

Regeringen har beslutat att Läkemedelsverket för 2008 ska sänka alla avgifter inom verksamhetsgrenen läkemedel med 20 procent.

Läkemedelsverket finansieras till övervägande del av avgifter som betalas in av de företag som använder sig av myndighetens tjänster.

Läkemedelsverket har under flera år haft ett positivt balanserat resultat. Det ackumulerade resultatet uppgick vid årsskiftet 2006/2007 till 129 miljoner kronor. Det ackumulerade resutatet har uppstått inom verksamhetsgrenen läkemedel och överskrider den godkända nivån på 10 procent av omsättningen som är tillåtet enligt Kapitalförsörjningsförordningen.

För att successivt arbeta bort det ackumulerade resultatet ska Läkemedelsverket sänka sina avgifter inom verksamhetsgrenen läkemedel de närmaste tre åren. För 2008 sänks avgifterna med 20 procent.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies