Leverbiverkningar av bantningsmedlet CUUR

den 9 maj 2007

Läkemedelsverket har fått rapporter om leverbiverkningar hos personer som använt bantningsmedlet CUUR. Läkemedelsverket bedömer att det är troligt eller möjligt att bantningsmedlet orsakat leverbiverkningarna.

CUUR är ett bantningsmedel som marknadsförs som ett kosttillskott av företaget Medtech Pharma AB. Medlet innehåller extrakt av grönt te, björkblad, Yerba maté och Coleus forskohlii.

Rapporter om leverbiverkningar

Läkemedelsverket har fått sex rapporter om leverbiverkningar hos kvinnor som använt CUUR mot övervikt. Hos fem av dem återgick leverfunktionen till det normala när de slutade använda CUUR. I det senast rapporterade fallet har leverfunktionen blivit bättre, men det är okänt om den är helt återställd.

Läkemedelsverket bedömer att det är troligt eller möjligt att bantningsmedlet orsakat biverkningarna. Det är inte klarlagt vilket innehållsämne i CUUR som kan ha orsakat leverbiverkningarna.

 

 

 

 

 

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies