Likartad risk för blodpropp med alla kombinerade p-piller

den 4 juni 2007

I dag diskuteras i massmedia risken för att få blodpropp vid behandling med Yasmin efter biverkningsrapporter i Danmark. Två stora studier i flera länder i Europa respektive i USA visar att risken vid Yasminbehandling är i samma storleksordning som vid användning av andra kombinerade p-piller.

Yasmin, som innehåller 30 mikrogram etinylestradiol och 3 mg drospirenon, har funnits på marknaden sedan år 2000. Drospirenon är ett gestagent hormon, som var nytt vid tiden för godkännandet. Läkemedelsmyndigheterna i Europa ställde därför krav på att tillverkaren skulle följa upp säkerheten med särskilt fokus på risken för blodpropp. En stor kontrollerad studie ”European Active Surveillance Study (EURAS) genomfördes och har nyligen granskats av de europeiska läkemedelsmyndigheterna. Därutöver har ytterligare en stor studie genomförts i USA. Båda studierna är avslutade och värderade.

Båda studierna visar samstämmigt att risken att drabbas av blodpropp för en kvinna, som behandlas med Yasmin, är jämförbar med risken vid behandling med andra kombinerade p-piller.

Av kvinnor som inte har några riskfaktorer för blodpropp (till exempel ärftlighet, kraftig övervikt, diabetes, högt blodtryck) och som använder p-piller med lågt östrogen-innehåll (mindre än 50 mikrogram etinylestradiol) drabbas mellan 20-40 kvinnor/100 000 kvinnoår av blodpropp. Detta skall jämföras med 5-10 fall av blodpropp per 100 000 kvinnoår hos kvinnor som inte använder p-piller. Risken för att få blodpropp med Yasmin är ungefär lika stor som vid användning av andra kombinerade p-piller.

Sammanfattningsvis ger inte de nya biverkningsrapporterna anledning att ändra rekommendationerna efter uppgifter om biverkningar för kvinnor som använder p-pillret Yasmin.

 

Observera publiceringsdatumet på nyheten. Läkemedelsverket uppdaterar i normala fall inte nyhetstexter även om ny kunskap kan ha tillkommit.

 
 
 

Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala | 018-17 46 00 | registrator@lakemedelsverket.se | Ytterligare kontaktinformation | Om cookies